Illustrasjon rapporen

Årsapport for EAs multialaterale avtale med 34 medlemsland og 14 tilknyttede organisasjoner

Her kan du lese årsrapporten for EAs avtale om gjensidig anerkjennelse av akkrediteringer. 

Rapporten forteller om et akkrediteringssystem som nå omfatter mer enn 35 000 akkrediteringer.