Kiwa-logo Illustrasjon

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering var først i Norge til å bli akkreditert for de nye ledelsestandardene for arbeidsmiljø og anti-korrupsjon.

Sertifisering av ledelsessystemer er en måte å vise at man følger de samme internasjonale standardene som industrien i de aller fleste land over hele jorda følger. Dette gjør at man lettere kan stole på hverandre når man skal handle varer og tjenester i andre land.

At Kiwa TI sertifisering nå kan sertifisere for arbeidsmiljø- og anti-korrupsjonsledelse betyr at det blir lettere for norsk industri å sertifisere seg for disse ordningene. Med disse sertifikatene på plass kan det bli enklere å få solgt varer og tjenester i land hvor man ønsker fokus på denne type problemstillinger.

Du finner Kiwas akkreditering her

Anti-korrupsjon - NS-ISO 37001:2016

Korrupsjon er et utstrakt fenomen i store deler av verden. Korrupsjon favner sosiale, moralske, økonomiske og politiske problemstillinger. Det undergraver rettssikkerhet og myndigheter og er et hinder i kampen mot fattigdom.
Med et ledelsessystem sertifisert etter ISO 37001 har en tredjepart, sertifiseringsorganet, gjort en vurdering av hvorvidt en organisasjon jobber profesjonelt med å forhindre korrupsjon i egen virksomhet. Å kreve akkrediterte ISO 37001-sertifikater av alle underleverandører er et effektivt virkemiddel for å sikre at egen drift ikke bidrar til korrupsjon.

Arbeidsmiljø NS-ISO 45001:2018

Organisasjoner er ansvarlige for sine ansattes, og andre som kan påvirkes av virksomhetens, arbeidsmiljø. Dette gjelder både fysisk og psykisk helse.

Formålet med ledelsessystemsertifiseringskravene er å gi et rammeverk der ansvarlige arbeidsgivere kan arbeide systematisk med å forhindre dårlig arbeidsmiljø, skader som direkte grunnes virksomheten. Systemet legger til rette for kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.

Sertifisering etter NS-ISO 45001 viser at organisasjonen som et minimum følger alle relevante lover som omhandler arbeidsmiljøet i det landet virksomheten er lokalisert. Det er mulig for organisasjoner å prestere bedre enn minstekravet i lovtekstene. Derfor er systemet lagt opp slik at organisasjonene skal vise at de hvert år forbedrer seg, også utover lovkravet.