Du er her:

Seksjon for økonomi og administrasjon

Seksjonen er ansvarleg for og yter tenester innan følgjande fagområde

  • Økonomi- og verksemdstyring
  • Løn og rekneskap
  • Arkiv
  • HR/personal
  • Innkjøp
  • Kontordrift

Seksjonssjef økonomi og administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Seksjonssjef økonomi og administrasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Rådgiver, HR og personal

Portrettbilde av ansatt
Elin K. Berntsen
Rådgiver, HR og personal

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 951 51 476

E-post: ekb@akkreditert.no

Førstekonsulent, administrasjon

Portrettbilde av ansatt
Charlotte Bjørno
Førstekonsulent, administrasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 993 03 056

E-post: cbj@akkreditert.no

Seniorkonsulent, arkiv

Portrettbilde av ansatt
Anne Alida Enersen
Seniorkonsulent, arkiv

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 408 73 132

E-post: aem@akkreditert.no

Seniorkonsulent, lønn

Portrettbilde av ansatt
Linda Schwarz
Seniorkonsulent, lønn

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 916 01 478

E-post: lms@akkreditert.no

Seniorkonsulent, regnskap

Portrettbilde av ansatt
Mona Mørk
Seniorkonsulent, regnskap

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 414 51 424

E-post: mom@akkreditert.no