Validerings- og verifikasjonsorgan akkreditert etter ISO 14065 og/eller ISO/IEC 17029

ISO 14065

Klimagasser - Krav til validerings- og verifiseringsorganer til bruk ved akkreditering eller andre former for anerkjennelse 

Vi akkrediterer verifikasjonsorgan som verifiserer utslippsrapporter fra klimagassutslipp etter ISO 14065 iht Forordning (EU) 2018/2067 EU-ETS og andre ordninger innen utslipp.

ISO/IEC 17029

Samsvarsvurdering - generelle prinsipper og krav til validerings- og verifikasjonsorgan.

ISO/IEC 17029 er en ny akkrediteringsstandard. Les mer om ordningen og kontakt Maarten Aerts for mer informasjon.