Inspeksjonsorgan er alle organer akkreditert i henhold til ISO/IEC 17020 Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner