Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 276

ESSO

ESSO Norge AS, Slagen Laboratorium

Postboks 2001
3103 Tønsberg

Telefon: 33377300/33377462
E-post: kari.e.langved@exxonmobil.com
Hjemmeside: http://www.exxonmobile.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ESSO Norge AS, Slagen laboratorium
Essoveien 100
3153 TolvsrødPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
C1
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
C2
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
C3
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
iC4
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
nC4
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
iC5
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
N2
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
O2/argon
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
Calorific value/brennverdi
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
Karboninnhold i gass
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
H2S
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
nC5
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
C6+
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
Umettede forbindelser
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
CO
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
CO2
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC
Objekt
RFG - Refinery Fuel Gas (sammensetning)
Parameter
H2
Referansestandard
NS-EN 15984
Intern metode identitet
LF-9.1.054
Merknad
GC