Du er her:

Norsk akkreditering minner om kommende implementeringsfrister

Norsk akkreditering minner om kommende implementeringsfrister

Som følge av Covid-19 har IAF gitt 6 måneders utsettelse på implementeringsfrister. Gjeldende frister for aktuelle standarder blir dermed:

Standard

Implementeringsfrist

ISO 45001:2018

30. september 2021

ISO 22000:2018

31. desember 2021

ISO 50001:2018

28. februar 2022

 

Sertifikater etter gammel versjon av standardene blir ugyldige etter implementeringsfristen.