Du er her:

Kurs for mulige tekniske bedømmere

23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 12:00

Nettbasert kurs Teams

1500 ,-

16.03.2021

 

Målgruppe

Kurs for mulige tekniske bedømmere er for deg ønsker å bli teknisk bedømmer eller teknisk ekspert for Norsk akkreditering. Kurset kan gjennomføres enten som en videreføring av "Kurs i ulike akkrediteringsstandarder" eller som et frittstående kurs.

Kursbeskrivelse

Kurset vil gi en grundig gjennomgang av avtalevilkår, krav til rapportering, avviksformulering og vurdering av korrigerende tiltak.

Tema for kursdagen

  • Rammeavtaler
  • Kontrakt om bedømmeroppdrag
  • Avtalevilkår
  • Veiledning for tekniske bedømmere
  • Avviksformulering
  • Rapportering
  • Vurdering av korrigerende tiltak 

 

For kurs i akkrediteringskravene, henvises det til "Kurs i ulike akkrediteringsstandarder". Kurset vil bli rette mot de akkrediteringsstandardene der det er påmeldte deltakere.

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og gjennomføring av kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

På grunn av smittesituasjonen gjennomføres kurset på Teams.

 

Om du ikke mottar påmeldingsbekreftelse, så kan denne i noen tilfeller havne i søppelpostmappen.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer
Fakturareferanse
  
Informasjon for kursutforming 
Aktuell akkrediteringsstandard