Du er her:

Informasjonsmøte referansemateriale021

17.03.2021 09:00 - 17.03.2021 12:00

Digitalt Teams

0 ,-

10.03.2021

Målgruppe

Informasjonsmøtet passer for personell i virksomheter som produserer referansematerialer.

Innledning

NS-EN ISO 17034:2016 angir generelle kompetansekrav til produsenter av referansematerialer.

Referansematerialer (RM) og sertifiserte referansematerialer (CRM) brukes innenfor kalibrering av måleinstrumenter, for evaluering av måleprosedyrer, samt for intern og ekstern kvalitetskontroll. RM og CRM spiller en viktig rolle i nasjonale og internasjonale standardiseringsaktiviteter og i akkreditering av laboratorier. Laboratoriestandardene NS-EN ISO/IEC 17025 og NS-EN ISO 15189 inneholder krav til bruk av referansematerialer. Referansematerialprodusenter som oppfyller kravene i NS-EN ISO 17034 anses som kompetente.  

Tema for informasjonsmøtet

Utgangspunktet for informasjon og samtaler i møtet vil være 

  • Overordnet innføring i kravene som framkommer i NS-EN ISO 17034 

  • Behovet for å både være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 og NS-EN ISO 17034 

  • Prosess mot å bli akkreditert for NS-EN ISO 17034 

Ut over dette formes innholdet i møtet av de som deltar. 

 

På grunn av smittesituasjonen gjennomføres informasjonsmøtet på Teams.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer