Du er her:

Kurs for mulige tekniske bedømmere

23.03.2021 09:00 - 23.03.2021 12:00

Nettbasert kurs

1500 ,-

16.03.2021

 

Målgruppe

Kurs for mulige tekniske bedømmere er for deg ønsker å bli teknisk bedømmer eller teknisk ekspert for Norsk akkreditering. Kurset kan gjennomføres enten som en videreføring av "Kurs i ulike akkrediteringsstandarder" eller som et frittstående kurs.

Kursbeskrivelse

Kurset vil gi en grundig gjennomgang av avtalevilkår, krav til rapportering, avviksformulering og vurdering av korrigerende tiltak.

Tema for kursdagen

  • Rammeavtaler
  • Kontrakt om bedømmeroppdrag
  • Avtalevilkår
  • Veiledning for tekniske bedømmere
  • Avviksformulering
  • Rapportering
  • Vurdering av korrigerende tiltak 

 

For kurs i akkrediteringskravene, henvises det til "Kurs i ulike akkrediteringsstandarder". Kurset vil bli rette mot de akkrediteringsstandardene der det er påmeldte deltakere.

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og gjennomføring av kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer
Fakturareferanse
  
Informasjon for kursutforming 
Aktuell akkrediteringsstandard