Du er her:

Kurs i ulike akkrediteringsstandarder

16.03.2021 09:00 - 16.03.2021 16:00

Nettbasert kurs

3000 ,-

09.03.2021

Kurs i ulike akkrediteringsstandarder vil gi dypere innsikt i akkrediteringskravene

Målgruppe

Kurs i ulike akkrediteringsstanderder er for deg som jobber i en virksomhet som søker akkreditering, eller som ønsker en dypere forståelse for akkrediteringskravene. Dette kan for eksempel være kvalitetsledere, interne revisorer, tekniske bedømmere eller andre aktuelle. 

Kursbeskrivelse

I løpet av kurset vil deltakerne få en gjennomgang av de ulike kravene i akkrediteringsstandardene. For å gjøre kurset så relevant som mulig, vil kurslederne i stor grad tilpasse innholdet til deltakerne, både med hensyn til innhold og nivå. 

Tema for kursdagen 

  • Krav til organisasjon
  • Krav til ressurser
  • Prosesskrav/tekniske krav
  • Krav til upartiskhet
  • Krav til konfidensialitet 

 

Kurset vil bli rettet mot de akkrediteringsstandardene der det er påmeldte deltakere.

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og gjennomføring av kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil:
  
Fakturaadresse: 
Virksomhetens/personens navn *
  
Beskjed til arrangør