Du er her:

Workshop - måleusikkerhet i medisinske laboratorier

14.09.2021 09:00 - 14.09.2021 16:00

Stortorget 26, Lillestrøm

4000 ,-

13.08.2021

 

Målgruppe

Workshopen er for ansatte i medisinske laboratorier, og ansatte i andre typer laboratorier, som ønsker å øke egen og/eller laboratoriets kompetanse knyttet til estimering av måleusikkerhet.

Erfaring med usikkerhetsberegninger er en fordel, men ikke en forutsetning for å deltakelse.

Beskrivelse av workshop

Kurset er i regi av Norsk akkreditering. På workshopen vil ledende bedømmere i NA delta, sammen med Karin Toska (overlege/professor ved medisinsk biokjemi, OUS) og Anita Mikalsen (spesialbioingeniør ved Lovisenberg sykehus). 

Tema for kursdagen 

Dagen er ment å gi en innføring i kravene til beregning av måleusikkerhet i NS-EN ISO 15189 - Krav til kvalitet og kompetanse i medisinske laboratorier og til ISO/TS 20914 Practical guidance for the estimation of measurement uncertainty in Medical laboratories.

Videre vil det være oppgaver og diskusjoner knyttet til sentrale elementer i nevnte standarder både i grupper og i plenum. Det forutsettes at deltakere har tilgang til standardene på workshopen, for kjøp av standarder henvises det til https://standard.no/

Detaljert program for dagen vil bli publisert i uke 19.

Praktisk informasjon

Da vi ønsker å gjennomføre denne workshopen stedlig, har vi valgt av hensyn til gjeldende anbefalinger å flytte denne fra 1. juni til 14. september. 

Gjeldende smittevernregler vil bli fulgt.  

Workshopen gjennomføres med forbehold om minimum antall påmeldte.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

Kursavgift dekker nødvendige forberedelser, kursmateriell og gjennomføring av kursdagen inklusiv lunsj. 

Om du ikke mottar påmeldingsbekreftelse, så kan denne i noen tilfeller havne i søppelpostmappen.

Tall må skrives uten opphold i påmeldingen.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaopplysninger 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer
Fakturareferanse