Du er her:

Vilkår for å være akkreditert er på høring

Vilkår for å være akkreditert er på høring

Norsk akkreditering har utarbeidet en revidert versjon av dokument Vilkår for å være akkreditert.

Norsk akkreditering foretar nå en høringsrunde hvor vi ber akkrediterte organisasjoner og andre interessenter om å sende oss eventuelle innspill til revidert versjon.

Det er gjort omformuleringer og endringer gjennom hele dokumentet, herunder blant annet:

  • Betydelig omstrukturering av innholdet.
  • Fagspesifikk informasjon som i någjeldende versjon står i de siste kapitlene (24 – 28), er flyttet til kapittel 6 i revidert versjon.
  • Dokument om gradering av avvik (D00090) er bakt inn i kapittel 16 i revidert versjon.
  • Det er satt nye tidsfrister for gjennomføring av korrigerende tiltak i kapittel 16 i revidert versjon.

 

Frist for å sende høringsinnspill er fredag 26. februar.

 

Aktuelle dokumenter knyttet til høringen

Vi ber om at høringsinnspill legges inn i vedlagte skjema, og sendes til akkreditert@akkreditert.no innen fristen.