Du er her:

Nytt kravdokument for metrologisk sporbarhet på høring

Nytt kravdokument for metrologisk sporbarhet på høring


Norsk akkreditering har utarbeidet et nytt kravdokument for kalibrering av utstyr og metrologisk sporbarhet av måleresultater. Dokumentet speiler kravene i ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results, som finnes her: https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-policy-series/

Ved ikrafttredelse av vedlagte dokument vil følgende dokumenter bli tilbaketrukket:
- Krav til kalibrering og kontroll av vekter
- Krav til kalibrering og kontroll av termometere
- Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr

I tillegg vil vilkår for å være akkreditert, som angir krav til metrologisk sporbarhet, revideres slik at kravene kun finnes i vedlagte kravdokument.

Ved innspill/kommentarer til dokumentet, benyttes vedlagte dokument dok00440. Kommentarer vil bli offentliggjort sammen med NAs vurdering av kommentarer/innspill.

Aktuelle dokumenter knyttet til høringen

Frist for å kommentere: 15. august 2021.

Kommentarer sendes akkreditert@akkreditert.no, med kopi til bbh@akkreditert.no