You are here:

Site map

 1. Norwegian Accreditation
  1. About accreditation
   1. Concept of trust
   2. The accreditation process
    1. On site assessment
    2. Change of scope
    3. Tips
   3. International acceptance
   4. About accreditation
   5. Hva akkrediterer vi
    1. Laboratorier
    2. Sertifisering
    3. Inspeksjon
    4. Verifikatører
  2. About us
   1. About us
   2. Organisation
    1. Ledergruppa
    2. Stab
    3. Seksjon for akkreditering og GLP
    4. Seksjon for akkreditering
    5. Seksjon for digitalisering, IT og kommunikasjon
    6. Administrasjonsseksjonen
    7. Fagråd og klageutvalg
   3. Strategy
   4. Årsrapporter
    1. Årsrapport 2017
    2. Årsrapport2016
   5. MLA & MRA
    1. IAF
    2. ILAC
    3. EA
   6. EMAS scheme
    1. Krav til miljøkontrollører
   7. GLP
    1. GLP vs akkreditering
    2. GLP-prinsippene
   8. Fees and costs
   9. Jobb hos oss
    1. Rekrutteringsprosessen
    2. Bli teknisk bedømmer
  3. Accreditated organisations
   1. Søketips akkrediteringsomfang
  4. Contact information
   1. Haga, Hanne Øverby
  5. OEP
  6. Clients pages
   1. Testing and calibration
    1. Contact persons 17025 and PT
    2. Documents and forms
    3. Food laboratories
     1. Contact
     2. NAdok Mat og miljø
     3. NAs for Mat- og miljølaboratorier
     4. Fagstoff
    4. Calibration and physical testing
     1. Documents
     2. Forms
    5. SLP-arrangører
     1. Dokumenter
     2. NA skjemaer for SLP-arrangører
   2. Medical laboratories
    1. Contact
    2. Dokumenter
    3. Forms
    4. Fagstoff
   3. Certification bodies
    1. Contact persons CB
    2. Documents
    3. CB Forms
    4. IAF-logo
   4. Inspeksjonsorgan
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Søknadsprosessen
   5. Verifikasjonsorgan
    1. Dokumenter
    2. skjema
   6. SLP-arrangører
   7. GLP-ordningen
    1. GLP-segmenterte dokumenter og skjema
    2. GLP-skjemaer
   8. Fees and costs
   9. Documents and forms
   10. Reviderte standarder
   11. PT providers
    1. Mat & miljø SLP
    2. Kalibrering & Fysisk SLP
    3. Medisinsk SLP
    4. Andre SLP
   12. Client survey
   13. Arkiv faglige artikler
   14. Teknisk meldinger
  7. Assessors
   1. Honorarmottaker
   2. Fakturering
   3. Reiseregulativ
   4. NA documents
   5. NA Forms
   6. New technical assessors
    1. Om bedømmerkurs
  8. Site map
  9. Innlogging
  10. Søk