Du er her:

Prisjustering fra 1.1.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å øke saksbehandlingsgebyr (timepris), årsgebyr og søknadsgebyr med 1,6 %, avrundet til nærmeste hele krone. Administrasjons- og harmoniseringsgebyret opprettholdes med dagens sats.

Endringene er i tråd med den alminnelige kostnadsøkningen.

Endringen er så begrenset at det ikke gjennomføres høring for endringen i forskriften, jf forvaltningsloven §37 fjerde ledd bokstav c.

De nye prisene gjelder fra 1.1.2021.Se endringsforskriften i lovdata her.