Du er her:

Ny jurist i Norsk akkreditering

Hanne Øverby Haga

Vår nyansatte jurist er på plass i NA

Hanne Øverby Haga er utdannet jurist og kommer fra en stilling i Helfo som er underlagt Helsedirektoratet. Hun har erfaring med å jobbe med ulike juridiske oppgaver relatert til helserettigheter på utlandsområdet og har vært innføringsansvarlig i utvikling av et nytt saksbehandlingssystem. 

I NA skal Hanne skal jobbe med juridiske oppgaver og utvikling av kvalitetssystemet.