Du er her:

ILAC/IAF mid-term møter

Illustrasjon Midterm meetings

Akkrediteringsorgan fra over 70 land samles i Mexico

Norsk akkreditering stiller med to representanter på ILAC og IAFs mid-term møter i Mexico City. 

Tema for møtene er harmonisering av krav, arbeidsmetodikk og gjennomføring av peer-evaluering. I tillegg er dette en arena for utvikling og vedlikehold av de multilaterale avtalene om gjensidig aksept av akkreditering mellom alle landene som er med i ordningene. 

I tillegg til akkrediteringsorgan er det representanter fra akkrediterte organisasjoner og interesseorganisasjoner til stede på møtene. Dette er en arena for industrien å påvirke akkrediteringssystemene og jobbe for bedre og rettferidige konkurransevilkår for alle land. 

Om ILAC

ILAC er den internasjoanale organisasjonen for akkrediteringsorgan som akkrediterer laboratorier, medisinske laboratorier, kalibreringslaboratorier og inspeksjonsorgan.

Om IAF

IAF er den internasjonale organisasjonen som arbeider for harmonisering av akkreditering og akkrediterte systemer for å støtte og forenkle handel på verdensmarkedene. IAF er en organisasjon for akkrediteringsorgan som akkrediterer sertifiseringsorgan, og for de akkrediterte organisasjonene og deres interesseorganisasjoner.