Du er her:

Informasjon om avvikling av kurs 18. og 19. mars 2020

I situasjonen som nå har oppstått som følge av Coronaviruset må vi gjøre nødvendige endringer for vårens planlagte kurs

Norsk akkreditering vil gjøre følgende endringer for kurs planlagt i uke 13:

Kurset akkrediteringsstandard og -prosess onsdag 18. mars gjennomføres via Skype (link vil bli sendt til alle deltakerne).

Dersom det er ønskelig å utsette deltakelse til kurset som avvikles 9. september, kan dette ordnes. Ta kontakt med Norsk akkreditering.

 

Prisen for deltakelse  på kurset via Skype er uendret.

 

Kurset for potensielt nye tekniske bedømmere, planlagt 19. mars, er utsatt til 10 september.