Du er her:

Hvem er akkreditert

  • Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 
  • Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang. Les mer om suspensjon her.
  • Har du spørsmål, ta kontakt på e-post post@akkreditert.no. 

 


  Referansematerialprodusenter

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen


Antall treff i databasen: 101


TEST 275 Flokk AS
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.flokk.com
TEST 274 DNV PRODUCT ASSURANCE AS
Fagområde
P20 Sikkerhet

Hjemmeside: http://www.dnv.com
TEST 273 Kristiansand Kommune Ingeniørvesenet
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.kristiansand.kommune.no
TEST 272 SINTEF Manufacturing AS
Fagområde
P14 Mekanikk

Hjemmeside: www.manufacturing.no
TEST 267 INEOS Rafnes AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.ineos.no
TEST 266 Bergen kommune
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: http://www.bergenvann.com
TEST 265 SWECO Norge AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.sweco.no
TEST 262 VANN VEST AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.vannvest.no
TEST 260 Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland (DiO)
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.dio.as
TEST 259 Net Emballasje- og produkttesting AS
Fagområde
P07 Fysikk

Hjemmeside: www.net17025.com
TEST 257 Pharmaq Analytiq AS
Fagområde
P27 Veterinærmedisin

Hjemmeside: www.pharmaq-analytiq.com
TEST 255 EQUINOR ASA
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: www.equinor.com
TEST 252 Åkerblå AS
Fagområde
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
P99 Andre tekniske områder

Hjemmeside: www.akerbla.no.
TEST 250 Rambøll Norge AS
Fagområde
P3001 Prøvetaking avløpsvann
P3099 Mengdemåling av avløpsvann

Hjemmeside: www.ramboll.no
TEST 249 ISOVATOR AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse

Hjemmeside: http://www.returgass.no/
TEST 248 QUALITY LAB AS
Fagområde
P13 Korrosjon
P14 Mekanikk
P15 Metallurgi

Hjemmeside: www.qlab.no
TEST 246 IVAR IKS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.ivar.no
TEST 240 AS Vinmonopolet
Fagområde
P19 Sensorikk

Hjemmeside: https://www.vinmonopolet.no
TEST 236 Kvam Veterinærkontor AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.kvamvet.no
TEST 235 PatoGen As
Fagområde
P27 Veterinærmedisin
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang

Hjemmeside: www.patogen.no