open mobile menu close mobile menu

Strategi

Norsk akkrediterings virksomhetsidé er:

  • Å sikre nasjonal og internasjonal tillit til den norske akkrediteringsordningen
  • Å dekke offentlige og private virksomheters behov for å dokumentere kvalitet og dermed sikre tillit til deres varer og tjenester

 

NAs arbeid med visjon og virksomhetsidé er beskrevet i vår strategi

 

Norsk akkrediterings ledergruppe:

Direktør

Inger Cecilie Laake

Portrettbilde av ansatt

Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post:icl@akkreditert.no

Avdelingsdirektør seksjon akkreditering og GLP

Bente M, Skjetne

Portrettbilde av ansatt

Seksjonsleder akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 58 802

E-post:bms@akkreditert.no

Administrasjonssjef

Janicke Sundberg-Hansen

Portrettbilde av ansatt

Seksjonsleder økonomi og administrasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post:jsh@akkreditert.no

Kommunikasjonsrådgiver

Knut Thomas Sjølie

Portrettbilde av ansatt

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 54 930

E-post:kts@akkreditert.no