open mobile menu close mobile menu

Seksjon for akkreditering

Seksjon for akkreditering er NAs utøvende avdeling. De som jobber med akkreditering og GLP-inspeksjoner jobber her. 

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Bente M. Skjetne.

NAs kvalitetssjef Saeed Behdad er også organisatoriske plassert i denne seksjonen. 

Alle ansatte i seksjon for akkreditering