open mobile menu close mobile menu

Norsk akkrediterings ledergruppe

Norsk akkrediterings ledergruppe utpekes av NAs direktør.

NAs ledergruppe skal sikre informasjonsflyt fra hele etaten til direktør. Det er også her beslutninger for hele etatens virkeområde forankres. 

Ledergruppa består av følgende personer:

Direktør

Inger Cecilie Laake

Portrettbilde av ansatt

Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post:icl@akkreditert.no

Seksjonsleder akkreditering og GLP

Bente M, Skjetne

Portrettbilde av ansatt

Seksjonsleder akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 58 802

E-post:bms@akkreditert.no

Seksjonsleder administrasjon

Janicke Sundberg-Hansen

Portrettbilde av ansatt

Seksjonsleder økonomi og administrasjon

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post:jsh@akkreditert.no

Kommunikasjonsrådgiver

Knut Thomas Sjølie

Portrettbilde av ansatt

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 54 930

E-post:kts@akkreditert.no