open mobile menu close mobile menu

Organisasjon

Organisasjonskart Norsk akkreditering

Norsk akkreditering (NA) jobber for å skape tillit og anerkjennelse til varer og tjenester.

Dette gjør vi ved å sikre nasjonal og internasjonal tillit til den norske akkrediteringsordningen.

Vi skal dekke offentlige og private virksomheters behov for å dokumentere kvalitet.

Norsk akkreditering ledes av direktør Cecile Laake.

Direktøren skal sammen med en strategi, utvikling og kvalitetsledelsesstab styre to seksjoner. I tillegg støtter direktøren seg på en ledergruppe. 

NAs ledergruppe Ledergruppa sikrer en strategisk forankring i hele organisasjonen
Seksjon for akkreditering Seksjon for akkreditering er NAs utøvende avdeling. De som jobber med akkreditering og GLP-inspeksjoner jobber her.
Administrasjonsseksjonen Administrasjonsseksjonen i håndterer økonomi, lønn, arkiv og IT-drift
Fagråd og klageutvalg Standarden for organisering og styring av akkrediteringsorgan setter krav til effektiv involvering av interesserte parter