open mobile menu close mobile menu

ILAC

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) er et internasjonalt samarbeid om laboratorie- og inspeksjonsorganakkreditering.

Som en del av arbeidet er ILAC også en pådriver og støttespiller for å utvikle akkrediteringsmyndigheter i utviklingsland.

 

 

Til ILACs nettsider

ILAC is the international organisation for accreditation bodies operating in accordance with ISO/IEC 17011 and involved in the accreditation of conformity assessment bodies including calibration laboratories (using ISO/IEC 17025), testing laboratories (using ISO/IEC 17025), medical testing laboratories (using ISO 15189) and inspection bodies (using ISO/IEC 17020).