open mobile menu close mobile menu

IAF

IAF (International Accreditation Forum, Inc) er et interesseorgan for akkrediteringsorgan og andre interesserte organisasjoner innen samsvarsvurdering innen: Ledelsessystemer (ISO 9000 o.l), produktsertifisering, servisebransjen, personellsertifiseringer og lignende programmer.

Hovedoppgaven til IAF er å utvikle og drifte et enhetlig program for samsvarsvurdring over hele verden.

Dette gjøres for å minske risiko for næringsliv og kunder. Akkreditering skal sikre enhetlig tolkning av alle standardene over hele verden.

 

Til IAF

The IAF is the world association of Conformity Assessment Accreditation Bodies and other bodies interested in conformity assessment in the fields of management systems, products, services, personnel and other similar programmes of conformity assessment. Its primary function is to develop a single worldwide program of conformity assessment which reduces risk for business and its customers by assuring them that accredited certificates may be relied upon. Accreditation assures users of the competence and impartiality of the body accredited.