open mobile menu close mobile menu

Kollegaevaluering

Gjensidig tillit til akkrediterte analyser og sertifikater er en av de viktigste årsaker til at EA har etablert sine multilaterale avtaler.

De multilaterale avtalene administreres av en egen komité, Multilateral Agreement Committee, MAC.

Denne komiteen har ansvaret for å kontrollere at akkrediteringsorgan som har signert en eller flere av de etablerte avtalene overholder de krav som er satt. Dette gjøres ved såkalte peer-evalueringer, det vil si at akkrediteringsorganet evalueres av likemenn fra andre akkrediteringsorgan.

Den praktiske koordinering av selve arbeidet utføres av MACs sekretariat i samarbeid med MAC Management Group. Evalueringsrapportene vurderes av MAC. Denne komiteen har fått delegert myndighet fra EAs General Assembly til å beslutte om akkrediteringsorganet kan aksepteres i avtalen, eventuelt hvilke korrigeringer som kreves for at akkrediteringsorganet skal bli akseptert.

Avtalen må fornyes hvert 4. år. Før avtalen fornyes blir akkrediteringsorganet evaluert på nytt.

EA MAC er også ansvarlig for å vurdere og å utarbeide en anbefaling til EA`s General Assembly i forbindelse med akkrediteringsorgan som søker medlemskap i EA, eller som ønsker å inngå en samarbeidsavtale, en Contract of Co-operation.

EA er som region akseptert i de gjensidige godkjenningsavtalene etablert av de to internasjonale organisasjonene, International Laboratory Accreditation (ILAC),og International Accreditation Forum (IAF). Det medfører at alle akkrediteringsorgan som har signert en MLA-avtale innen EA kan, uten ny evaluering, bli med i den tilsvarende internasjonale avtale.

En forutsetning for at en region skal bli godkjent av ILAC og IAF er en relativt omfattende evaluering av regionens administrasjon av egne avtaler. Overholdelse av ILAC of IAFs kriterier for de multilaterale avtaler er minimumskrav.

Norsk akkreditering har signert alle EAs multilaterale avtaler.

Kvalitetssjef

Tove Kristin Dokka

Portrettbilde av ansatt

Akkrediteringsansvarlig

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post:tkd@akkreditert.no