open mobile menu close mobile menu

Internasjonale avtaler

Norsk akkreditering er signatar til de europeiske, og dermed de verdensomspennende avtalene om gjensidig godkjenning av analyser, kalibreringer, sertifikater og inspeksjonsrapporter. 

Gjennom disse avtalen kan norske myndigheter bruke akkreditering for å vise samsvar med EU-direktiver og krav i WTO TBT (World Trade Organisation Technical Barriers to Trade) avtaler.

For norske bedrifter betyr akkreditering enklere tilgang til eksportmarkedene gjennom at produktkrav kan oppfylles i Norge og være gyldig i store deler av verden.

Også for importbedrifter er det en fordel at samsvarsvuderinger gjøres i et gjensidig anerkjennende regime. Produksjonskostnader går ned ved færre samsvarsvurderinger, og norsk industri kan bruke internasjonalt anerkjente analyser og sertifikater for å dokumentere produktsikkerhet overfor nasjonale markedskontrollmyndigheter.

Norsk akkrediterings MLA/MRA avtaler

Norsk akkreditering er signatar til alle relevante internasjonale avtaler om akkreditering. Les mer om de internasjonale avtalene under EA, ILAC og IAF i menyen til venstre.

Les mer :