open mobile menu close mobile menu

GLP-ordninga

GLP skiller seg fra akkreditering ved at der er et regulatorisk krav. 

Alle laboratoriar i Noreg som skal sende frå seg sikkerhetsdata til ulike nasjonale regulerande myndighetar skal arbeide i henhold til prinsippar for GLP.

Analyser som skal GLP-inspiseres er testing av industrikjemikalier, farmasøytiske 
preparater (humane og veterinære preparater), pesticider, kosmetikk og 
tilsetningsmidler.

GLP er ikkje en akkrediteringsordning. Krave til GLP-godkjenning kommer frå OECD.

Fagleder GLP-ordningen

Maarten Aerts

Portrettbilde av ansatt

Akkrediteringsansvarlig

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 413 91 183

E-post:mae@akkreditert.no