open mobile menu close mobile menu
Årsrapporter

Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Norsk akkreditering og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi rapporterer på mål og resultatkrav som vi har fått av departementet.

Nytt fra 2014 er at hele rapporten publiseres på etatens nettsider.