open mobile menu close mobile menu

Nettstedkart

 1. Norsk akkreditering
  1. Hva er akkreditering
   1. Hva er akkreditering
   2. Akkrediteringsprosessen
    1. Bedømmelsesbesøk
    2. Endre omfang
    3. Tips
   3. Internasjonal aksept
   4. Tillitsbegrepet
   5. Hva vi akkrediterer
    1. Laboratorier
    2. Sertifisering
    3. Inspeksjon
    4. Verifikatører
  2. Om oss
   1. Om oss
   2. Organisasjonen
   3. Strategi
   4. Årsrapporter
    1. Årsrapport 2017
    2. Årsrapport2016
   5. Internasjonale avtaler
    1. IAF
    2. ILAC
    3. EA
   6. EMAS-ordningen
    1. Krav til miljøkontrollører
   7. GLP-ordningen
    1. GLP vs akkreditering
    2. GLP-prinsippene
   8. Finansiering
   9. Jobb hos oss
    1. Ledige stillinger
    2. Registrer din CV
    3. Rekrutteringsprosessen
    4. Bli teknisk bedømmer
  3. Hvem er akkreditert
  4. Kontakt oss
   1. Bergan, Marianne
   2. Evenrud, Vegar
   3. Refsnes, Alice Kathrin
  5. eInnsyn
  6. Kundesider
   1. Kurs
   2. Mat- og miljølaboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   3. Medisinske laboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   4. Kalibrering og fysisk prøving
    1. Dokumenter
    2. Skjema
   5. Sertifiseringsorganer
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. IAF-logo
   6. Inspeksjonsorgan
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Søknadsbehandling
   7. SLP-arrangører
    1. Dokumenter
    2. NA skjemaer for SLP-arrangører
   8. Verifikasjonsorgan
    1. Dokumenter
    2. skjema
   9. GLP-ordningen
   10. Gebyr
   11. Alle dokumenter & skjema
   12. Reviderte standarder
   13. SLP-programmer
    1. Mat & miljø SLP
    2. Kalibrering & Fysisk SLP
    3. Medisinsk SLP
    4. Andre SLP
   14. Evaluering
   15. Arkiv faglige artikler
    1. mange på kurs
    2. Overgang til ISO/IEC 17025:2017
    3. Bedømming av småskala kvalitetskontroll
    4. Point of care
    5. ILAC-brosjyre om medisinske laboratorier
    6. Vannforsyning
    7. Bunnsedimenter endringer
     1. Ny NS 9410
     2. M-300: 2015
    8. Vurdering av avvik
    9. ISO Casco om personellsertifisering
    10. Nesslers reagens
    11. Åpenhet og offentlighet
    12. klagebehandling
    13. Akkrediteringsdagen 2015
    14. EU ets 2015
    15. printomfang
    16. Ny ISO 14001 & 9001
    17. ILAC-merke for inspeksjonsorgan
    18. Akkrediteringsdagen 2014
    19. Presentasjoner fra akkrediteringsdagen 2012
  7. Nettstedkart
  8. artikkelarkiv
   1. Balkan 17025
   2. Nytt arkivsystem
  9. Innlogging