open mobile menu close mobile menu

Nettstedkart

 1. Norsk akkreditering
  1. Hva er akkreditering
   1. Hva er akkreditering
   2. Akkrediteringsprosessen
    1. Bedømmelsesbesøk
    2. Endre omfang
    3. Tips
   3. Internasjonal aksept
   4. Tillitsbegrepet
   5. Hva vi akkrediterer
    1. Laboratorier
    2. Sertifisering
    3. Inspeksjon
    4. Verifikatører
  2. Om oss
   1. Om oss
   2. Organisasjonen
   3. Strategi
   4. Årsrapport
   5. Internasjonale avtaler
    1. IAF
    2. ILAC
    3. EA
   6. EMAS-ordningen
    1. Krav til miljøkontrollører
   7. GLP-ordningen
    1. GLP vs akkreditering
    2. GLP-prinsippene
   8. Finansiering
   9. Jobb hos oss
    1. Ledige stillinger
    2. Registrer din CV
    3. Rekrutteringsprosessen
    4. Bli teknisk bedømmer
  3. Hvem er akkreditert
  4. Kontakt oss
  5. OEP
  6. Kundesider
   1. Kurs
   2. Mat- og miljølaboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   3. Medisinske laboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   4. Kalibrering og fysisk prøving
    1. Dokumenter
    2. Skjema
   5. Sertifiseringsorganer
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. IAF-logo
   6. Inspeksjonsorgan
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Søknadsbehandling
   7. SLP-arrangører
    1. Dokumenter
    2. NA skjemaer for SLP-arrangører
   8. Verifikasjonsorgan
    1. Dokumenter
    2. skjema
   9. GLP-ordningen
   10. Gebyr
   11. Alle dokumenter & skjema
   12. Reviderte standarder
   13. SLP-programmer
    1. Mat & miljø SLP
    2. Kalibrering & Fysisk SLP
    3. Medisinsk SLP
    4. Andre SLP
   14. Evaluering
   15. Arkiv faglige artikler
    1. Point of care
    2. ILAC-brosjyre om medisinske laboratorier
    3. Utsatt krav om triknin?
    4. Vannforsyning
    5. Bunnsedimenter endringer
     1. Klassifiseringsveileder
     2. Ny NS 9410
     3. M-300: 2015
    6. Vurdering av avvik
    7. Akkrediteringsdagen 2016
    8. ISO Casco om personellsertifisering
    9. Nesslers reagens
    10. Åpenhet og offentlighet
    11. klagebehandling
    12. Akkrediteringsdagen 2015
    13. EU ets 2015
    14. printomfang
    15. Ny ISO 14001 & 9001
    16. ILAC-merke for inspeksjonsorgan
    17. Akkrediteringsdagen 2014
    18. Presentasjoner fra akkrediteringsdagen 2012
  7. Nettstedkart
  8. artikkelarkiv
   1. Panaferd
   2. Cecilie ny direktør
   3. ISO9002
   4. Nye priser i 2017
   5. IAF resolutions
   6. IAF personell
   7. EU ETS erfaringsmøte 2016
   8. Casco personsertifseringsveileder
   9. kjøletårn
   10. 17025cd2
   11. iso22000cd
   12. PEFC dok53
   13. test295
   14. Innsyn
   15. Pasientnær prøvetaking
   16. EA-logo
   17. ISOIAFILACCommunice
   18. In Vitro CE
  9. Innlogging