open mobile menu close mobile menu

Nettstedkart

 1. Norsk akkreditering
  1. Hva er akkreditering
   1. Hva er akkreditering
   2. Akkrediteringsprosessen
    1. Bedømmelsesbesøk
    2. Endre omfang
    3. Tips
   3. Internasjonal aksept
   4. Tillitsbegrepet
   5. Hva vi akkrediterer
    1. Laboratorier
    2. Sertifisering
    3. Inspeksjon
    4. Verifikatører
  2. Om oss
   1. Om oss
   2. Organisasjonen
   3. Strategi
   4. Årsrapport
   5. Internasjonale avtaler
    1. IAF
    2. ILAC
    3. EA
   6. EMAS-ordningen
    1. Krav til miljøkontrollører
   7. GLP-ordningen
    1. GLP vs akkreditering
    2. GLP-prinsippene
   8. Finansiering
   9. Jobb hos oss
    1. Ledige stillinger
    2. Registrer din CV
    3. Rekrutteringsprosessen
    4. Bli teknisk bedømmer
  3. Hvem er akkreditert
  4. Kontakt oss
  5. eInnsyn
  6. Kundesider
   1. Kurs
   2. Mat- og miljølaboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   3. Medisinske laboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   4. Kalibrering og fysisk prøving
    1. Dokumenter
    2. Skjema
   5. Sertifiseringsorganer
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. IAF-logo
   6. Inspeksjonsorgan
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Søknadsbehandling
   7. SLP-arrangører
    1. Dokumenter
    2. NA skjemaer for SLP-arrangører
   8. Verifikasjonsorgan
    1. Dokumenter
    2. skjema
   9. GLP-ordningen
   10. Gebyr
   11. Alle dokumenter & skjema
   12. Reviderte standarder
   13. SLP-programmer
    1. Mat & miljø SLP
    2. Kalibrering & Fysisk SLP
    3. Medisinsk SLP
    4. Andre SLP
   14. Evaluering
   15. Arkiv faglige artikler
    1. Point of care
    2. ILAC-brosjyre om medisinske laboratorier
    3. Utsatt krav om triknin?
    4. Vannforsyning
    5. Bunnsedimenter endringer
     1. Ny NS 9410
     2. M-300: 2015
    6. Vurdering av avvik
    7. ISO Casco om personellsertifisering
    8. Nesslers reagens
    9. Åpenhet og offentlighet
    10. klagebehandling
    11. Akkrediteringsdagen 2015
    12. EU ets 2015
    13. printomfang
    14. Ny ISO 14001 & 9001
    15. ILAC-merke for inspeksjonsorgan
    16. Akkrediteringsdagen 2014
    17. Presentasjoner fra akkrediteringsdagen 2012
  7. Nettstedkart
  8. artikkelarkiv
   1. nye priser 2018
   2. ett år igjen
   3. Panaferd
   4. Cecilie ny direktør
   5. Nye priser i 2017
   6. IAF resolutions
   7. IAF personell
   8. EU ETS erfaringsmøte 2016
   9. Casco personsertifseringsveileder
   10. iso22000cd
   11. PEFC dok53
   12. Innsyn
   13. EA-logo
  9. Innlogging