open mobile menu close mobile menu

Nettstedkart

 1. Norsk akkreditering
  1. Hva er akkreditering
   1. Hva er akkreditering
   2. Akkrediteringsprosessen
    1. Bedømmelsesbesøk
    2. Endre omfang
    3. Tips
   3. Internasjonal aksept
   4. Tillitsbegrepet
   5. Hva vi akkrediterer
    1. Laboratorier
    2. Sertifisering
    3. Inspeksjon
    4. Verifikatører
  2. Om oss
   1. Om oss
   2. Organisasjonen
   3. Strategi
   4. Årsrapporter
    1. Årsrapport 2017
    2. Årsrapport2016
   5. Internasjonale avtaler
    1. IAF
    2. ILAC
    3. EA
   6. EMAS-ordningen
    1. Krav til miljøkontrollører
   7. GLP-ordningen
    1. GLP vs akkreditering
    2. GLP-prinsippene
   8. Finansiering
   9. Jobb hos oss
    1. Ledige stillinger
    2. Registrer din CV
    3. Rekrutteringsprosessen
    4. Bli teknisk bedømmer
  3. Hvem er akkreditert
  4. Kontakt oss
  5. eInnsyn
  6. Kundesider
   1. Kurs
   2. Mat- og miljølaboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   3. Medisinske laboratorier
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Fagstoff
   4. Kalibrering og fysisk prøving
    1. Dokumenter
    2. Skjema
   5. Sertifiseringsorganer
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. IAF-logo
   6. Inspeksjonsorgan
    1. Kontakt
    2. Dokumenter
    3. Skjemaer
    4. Søknadsbehandling
   7. SLP-arrangører
    1. Dokumenter
    2. NA skjemaer for SLP-arrangører
   8. Verifikasjonsorgan
    1. Dokumenter
    2. skjema
   9. GLP-ordningen
   10. Gebyr
   11. Alle dokumenter & skjema
   12. Reviderte standarder
   13. SLP-programmer
    1. Mat & miljø SLP
    2. Kalibrering & Fysisk SLP
    3. Medisinsk SLP
    4. Andre SLP
   14. Evaluering
   15. Arkiv faglige artikler
    1. mange på kurs
    2. Overgang til ISO/IEC 17025:2017
    3. Bedømming av småskala kvalitetskontroll
    4. Point of care
    5. ILAC-brosjyre om medisinske laboratorier
    6. Utsatt krav om triknin?
    7. Vannforsyning
    8. Bunnsedimenter endringer
     1. Ny NS 9410
     2. M-300: 2015
    9. Vurdering av avvik
    10. ISO Casco om personellsertifisering
    11. Nesslers reagens
    12. Åpenhet og offentlighet
    13. klagebehandling
    14. Akkrediteringsdagen 2015
    15. EU ets 2015
    16. printomfang
    17. Ny ISO 14001 & 9001
    18. ILAC-merke for inspeksjonsorgan
    19. Akkrediteringsdagen 2014
    20. Presentasjoner fra akkrediteringsdagen 2012
  7. Nettstedkart
  8. artikkelarkiv
  9. Innlogging