Skjemaer | Norsk Akkreditering

open mobile menu close mobile menu

Skjemaer

* Årsrapport om omsetning for sertifiseringsorgan gjøres på web-skjema. Alle aktuelle får tilsendt instruksjoner når tidsfristen for årsrapportering nærmer seg

Skjemaer

 1. NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Gyldig fra: 31.03.2016 Revisjonsnummer: 8.02 ID: dok00316

  NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Merknader

  Redaksjonelle endringer.

  Last ned Last ned dok00316.docx
 2. NA-S20c: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 5.01 ID: dok00317

  NA-S20c: Søknadskjema av sertifiseringsorgan som søker akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00317.docx
 3. Samsvarsmatrise for organ som tilbyr revisjon og sertifisering av leiingssystemar- Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (nynorsk)

  Gyldig fra: 04.05.2017 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00550

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fyllast ut av sertifiseringsorgan som søkjer om, eller ynskjer å fornya sin akkreditering. I tillegg skal han fyllast ut ved større endringar i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00550.docx
 4. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 04.05.2017 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00549

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00549.docx
 5. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr sertifisering av produkter, prosesser og tjenester - NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 09.10.2017 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00577

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen. Samsvarsmatrisen dekker kravene i NS-EN ISO/IEC 17065:2012.

  Last ned Last ned dok00577.doc
 6. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for kvalitetsstyringssystem - Nynorsk (NA-S20c-n)

  Gyldig fra: 03.05.2016 Revisjonsnummer: 4.01 ID: dok00373

  Ny-Norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00373.docx
 7. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell - Nynorsk (NA-S20d-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016 Revisjonsnummer: 4.01 ID: dok00374

  Ny-Norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00374.docx
 8. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell (NA-S20d)

  Gyldig fra: 16.04.2016 Revisjonsnummer: 5.00 ID: dok00318

  NA-S20d: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00318.docx
 9. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt - Nynorsk (NA-S20b-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016 Revisjonsnummer: 8.03 ID: dok00372

  NA-S20b-n: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt. Ny-norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00372.docx
 10. Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan (NA-S20l)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00322

  NA-S20l: Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan

  Merknader

  Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for SLP arrangører (NA-S20k)

  Last ned Last ned dok00322.docx
 11. TKO - Søknad om akkreditering som grunnlag for utpeking som teknisk kontrollorgan

  Gyldig fra: 26.02.2014 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00432

  Søknad om akkreditering som teknisk kontrollorgan

  Last ned Last ned dok00432.pdf
 12. Årsrapport fra sertifiseringsorgan

  Gyldig fra: 18.01.2018 Revisjonsnummer: 1.02 ID: dok00485

  Dette dokumentet skal brukes til rapportering av estimert omsetning, til beregning av årsgebyr for systemsertifisering- og personellsertifiseringsorganer

  Merknader

  Fjernet HBL som attestant

  Last ned Last ned dok00485.docx
 13. Årsrapport frå sertifiseringsorgan (Nynorsk)

  Gyldig fra: 18.01.2018 Revisjonsnummer: 1.02 ID: dok00491

  For utrekning av årsgebyr, må systemsertifiseringsorgan og personellsertifiseringsorgan oppgje estimert omsetnad innan 1. mars påfølgjande år og stadfesting av endelege tal innan 31. mai, dersom endelege tal avvik frå estimert beløp.

  Merknader

  Fjernet HBL som attestant

  Last ned Last ned dok00491.docx