open mobile menu close mobile menu

Skjemaer

Skjemaer

 1. NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Gyldig fra: 31.03.2016 Revisjonsnummer: 8.02 ID: dok00316

  NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Merknader

  Redaksjonelle endringer.

  Last ned Last ned dok00316.docx
 2. NA-S20c: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 5.01 ID: dok00317

  NA-S20c: Søknadskjema av sertifiseringsorgan som søker akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00317.docx
 3. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for kvalitetsstyringssystem - Nynorsk (NA-S20c-n)

  Gyldig fra: 03.05.2016 Revisjonsnummer: 4.01 ID: dok00373

  Ny-Norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00373.docx
 4. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell - Nynorsk (NA-S20d-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016 Revisjonsnummer: 4.01 ID: dok00374

  Ny-Norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00374.docx
 5. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell (NA-S20d)

  Gyldig fra: 16.04.2016 Revisjonsnummer: 5.00 ID: dok00318

  NA-S20d: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00318.docx
 6. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt - Nynorsk (NA-S20b-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016 Revisjonsnummer: 8.03 ID: dok00372

  NA-S20b-n: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt. Ny-norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00372.docx
 7. Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan (NA-S20l)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00322

  NA-S20l: Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan

  Merknader

  Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for SLP arrangører (NA-S20k)

  Last ned Last ned dok00322.docx
 8. TKO - Søknad om akkreditering som grunnlag for utpeking som teknisk kontrollorgan

  Gyldig fra: 26.02.2014 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00432

  Søknad om akkreditering som teknisk kontrollorgan

  Last ned Last ned dok00432.pdf
 9. Årsrapport fra sertifiseringsorgan

  Gyldig fra: 02.01.2017 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00485

  Dette dokumentet skal brukes til rapportering av estimert omsetning, til beregning av årsgebyr for systemsertifisering- og personellsertifiseringsorganer

  Merknader

  Endret postadresse.

  Last ned Last ned dok00485.docx
 10. Årsrapport frå sertifiseringsorgan (Nynorsk)

  Gyldig fra: 02.01.2017 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00491

  For utrekning av årsgebyr, må systemsertifiseringsorgan og personellsertifiseringsorgan oppgje estimert omsetnad innan 1. mars påfølgjande år og stadfesting av endelege tal innan 31. mai, dersom endelege tal avvik frå estimert beløp.

  Merknader

  Endret adresse.

  Last ned Last ned dok00491.docx