open mobile menu close mobile menu

Sertifiseringsorganer

Akkreditering av sertifiseringsorgan omfatter:

  • NS-EN ISO/IEC 17021 Samsvarsvurdering - krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer
  • NE-ES ISO/IEC 17065 Krav til sertifiseringsorganer for produkter, prosesser og tjenester
  • ISO/IEC 17024 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personell
  • EMAS - Akkreditering av miljøkontrollører (mer informasjon her)

Tove Kristin Dokka

Akkrediteringsansvarlig

64 84 86 00

957 51 309

tkd@akkreditert.no

Dokka, Tove Kristin

Hilde M. P. Johansen

Prosjektkoordinator

64 84 86 00

901 07 189

hpj@akkreditert.no

Johansen, Hilde M. P.

Nyheter for sertifiseringsorgan