open mobile menu close mobile menu

Reviderte standarder

Internasjonale standarder er under kontinuerlig og systematisk revisjon

Vi har som akkrediteringsorgan en forpliktelse å sikre at alle akkrediteringer følger de nyreviderte standardene innen gitte tidsfrister.

Akkrediteringer som ikke er i samsvar med nye revisjoner innen gitte frister vil kunne bli suspendert.

Oversikt innfasing:

ISO 17020

 • Godkjent - 27.2.2012
 • Frist innføring - 1.3.2015
 • Siste frist for bedømming - oktober 2014

Alle bedømminger mot ny standard etter aug 2013. 

ISO 17065

 • Godkjent - 10.9.2012
 • Frist innføring - September 2015
 • Siste frist for bedømming - Januar 2015

Alle bedømminger mot ny standard etter høsten 2013

ISO 17024

 • Godkjent - 3.7.2012
 • Frist innføring - Juli 2015
 • Siste frist bedømming - Jan 2015

ISO 15189

 • Godkjent - November 2012
 • Frist for innføring - Mars 2016
 • Siste frist for bedømming - Juli 2014

Organisasjonene velger selv versjon til og med juli 2014. Fra August 2014 gjøres alle bedømminger mot ny versjon av standarden.

ISO 14065

 

ISO 27006

 • Godkjent - 8.6.2012
 • Frist innføring - 1.2.2013

Alle bedømmes etter ny standard

EMAS III

ISO 9001

 • Godkjent - September 2015
 • Frist innføring - September 2018
 • Siste frist bedømming - 

Så snart sertifiseringsorganene er akkreditert for de nye kravene kan de, som er forberedt, bli sertifisert etter de nye versjonene av standardene.

ISO 14001

 • Godkjent - September 2015
 • Frist innføring - September 2018
 • Siste frist bedømming - 

Så snart sertifiseringsorganene er akkreditert for de nye kravene kan de, som er forberedt, bli sertifisert etter de nye versjonene av standardene.

ISO 17021-1

 • Godkjent 8. juni 2015
 • Frist for innføring 8. juni 2017
 • Mer informasjon finnes i IAF ID 11
 • Endringer  

Alle bedømminger mot ny standard etter 1. august 2016.

ISO 27006

 • Godkjent - Juni 2012
 • Frist for innføring - Februar 2013

ISO/TS 22003

 • Godkjent – desember 2013
 • Frist for innføring 15.12.2016
 • Mer informasjon finnes i IAF ID 8

ISO 50003

 • Godkjent 14.10.2014
 • Frist for innføring 14.10.2017

Oversikt revisjoner:

ISO 17011 og ISO 17025 planlagt ISO/DIS høsten 2016 og med planlagt utgivelse i 2017.