open mobile menu close mobile menu

Skjemaer

Skjema for medisinske laboratorier

 1. Samsvarsmatrise for prNS-ISO/IEC DIS 17025

  Gyldig fra: 08.06.2017 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00553

  Merknader

  ISO har publisert Draft International Standard: ISO/IEC DIS 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories med høringsfrist 2017.03.22. Dette dokumentet er tilgjengelig som prNS-ISO/IEC DIS 17025 fram til at neste versjon av dokumentet blir publisert.

  Last ned Last ned dok00553.docx
 2. Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189 (NA-S20m)

  Gyldig fra: 23.05.2016 Revisjonsnummer: 2.00 ID: dok00323

  NA-S20m: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189

  Merknader

  Områdeinndelingene er oppdtaert

  Last ned Last ned dok00323.docx
 3. Søknadsomfang (ISO 15189) (NA-S5m)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00286

  NA-S5m: Søknadsomfang for medisinske laboratorier(NS-EN ISO 15189)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00286.docx