open mobile menu close mobile menu

Medisinske laboratorier

Medisinske laboratorier kan akkrediteres etter ISO 15189 og ISO 17025.

ISO 15189 er den foretrukne standard for medisinske laboratorier.

Akkrediteringsstandarden ISO 15189 har fokus på pasient og bidrag av analyseresultater i pasientbehandling og ISO 17025 har fokus på kunder og kundebehandling.

Beate Brekke Hellerud

Ledende bedømmer

64 84 86 00

924 27 546

bbh@akkreditert.no

Brekke Hellerud, Beate

Rune Tollefsbøl

Prosjektkoordinator

64 84 86 00

905 65 845

rto@akkreditert.no

Tollefsbøl, Rune
Fagstoff for medisinske laboratorier På denne siden samles artikler og nyheter som er relevant for dere som jobber med akkreditering på medisinske laboratorier