open mobile menu close mobile menu

Skjemaer

Skjemaer for mat- og miljølaboratorier

 1. NA-S10: Sjekkliste for laboratorier (NS-EN ISO 17025)

  Gyldig fra: 01.08.2016 Revisjonsnummer: 5.02 ID: dok00299

  Denne sjekkliste skal fylles ut av laboratorier som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering.

  Merknader

  Låste opp passordbeskyttelse.

  Last ned Last ned dok00299.docx
 2. NA-S20a: Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 8.01 ID: dok00315

  NA-S20a: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00315.docx
 3. NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Gyldig fra: 13.12.2010 Revisjonsnummer: 7.01 ID: dok00283

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Dokumentinformasjon er lagt satt inn i regneark.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 4. Søknad om akkreditering/ utviding av akkreditering for laboratorium - Nynorsk (NA-S20a-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016 Revisjonsnummer: 6.01 ID: dok00371

  Ny-norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00371.docx
 5. Søknadsomfang, prøvetaking (ISO 17025) (NA-S5b)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 1.01 ID: dok00284

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00284.doc
 6. Søknadsomfang, prøving NS EN ISO 17025 (NA-S5)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 7.02 ID: dok00281

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00281.docx