open mobile menu close mobile menu

Kontaktpersoner for mat og miljølaboratorier

Akkrediteringsansvarlig mat- og miljølaboratorier

Hilde Marie Angell Eid

Portrettbilde av ansatt

Akkrediteringsansvarlig

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 920 24 566

E-post:hme@akkreditert.no

Kontaktpersoner mat- og miljølaboratorier