open mobile menu close mobile menu

Mat- og miljølaboratorier

Hvordan mener vi i NA når vi snakker om Mat- og miljølaboratorier

Mat- og miljølaboratorier er organisasjoner som utfører:

  • Prøvetaking av for eksempel; miljøprøver, drikkevann, hygienekontroll, fόr etc (P30xx)
  • Kjemisk (P12), mikrobiologisk (P16), molekylærbiologisk (P24) og sensorisk (P19) analyse av næringsmidler og drikkevann
  • Analyse av genetisk modifiserte organismer (GMO) (P26) i næringsmidler og fόr
  • Kjemisk (P12) og mikrobiologisk (P16) analyse av fόr og miljøprøver
  • Taksonomiske analyser (P21) 
  • Måling av ioniserende stråling (P22) i næringsmidler, fόr og miljøprøver
  • Kjemisk (P12), mikrobiologisk (P16), molekylærbiologisk (P24) og biologisk (P25) analyse av alle andre typer prøver bortsett fra prøver innenfor human- og veterinærmedisin
  • Vurdering og fortolkning av resultater (P32) fra prøvetaking og analyse av næringsmidler, drikkevann, fόr og miljøprøver

For definisjon av de ulike analyseområdene (P12, P16, P19 osv.) henvises det til Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører 

NA-dokumenter Her finner du NA-dokumenter som er relevante for Mat- og miljølaboratorier
NA-skjemaer Skjemaer som er relevante for Mat- og miljølaboratorier

Fagstoff

Her finnes artikler relevante for laboratorier som jobber med Mat- og miljølaboratorier Fagstoff

Elin K. Berntsen

Prosjektkoordinator

64 84 86 00

951 51 476

ekb@akkreditert.no

Berntsen, Elin K.