open mobile menu close mobile menu

Kurs for tekniske bedømmere ISO 15189

 • 12.09.2018 10:00 - 14.09.2018 14:30
 • Norsk akkreditering, Skedsmogata 5, 2000 Lillestrøm
 • 9000 ,-
 • 02.09.2018

Mål for kurset

Å gi tekniske bedømmere nødvendig kunnskap, forståelse og verktøy for å gjennomføre en effektiv/vellykket bedømmelse.
Etter kurset vil du være i stand til å:

 • Registrere funn og avvik
 • Relatere organisasjonens prosesser til relevante krav
 • Presentere funn fra bedømmelsen til organisasjonen
 • Ha oversikt over akkrediteringsprosessen

Agenda teknisk bedømmerkurs ISO 15189:2012 og ISO 22870:2016 (PNA)

Introduksjon

 • Generelt om akkreditering og NA som akkrediteringsorgan
 • Tilbakemelding og utlevering av resultat av hjemmeoppgave
 • Oversikt over akkrediteringsprosessen
 • NAs forventninger til teknisk bedømmer (gjennomgang av NAs dokumenter)
 • Utdypende forståelse av utvalgte kravdokumenter (NA Dok 25/31, NA Dok 26a, b, c...)
 • Allmenne vilkår for innleide bedømmere for Norsk akkreditering

Bedømming

 • Agenda bedømming; bedømmermøter, åpningsmøte, bedømming, sluttmøte
 • Forberedelse til en bedømming; dokumentgjennomgang
 • Presentasjon av resultatet fra bedømmelsen til organisasjonens ledelse
 • Bedømmingsteknikker; intervju, dokumentgjennomgang, demonstrasjoner
 • Rapportering; offentlighetsloven, innsyn
 • Avviksformulering og avviksbehandling

Gjennomgang av krav i standardene

 • Gjennomgang av relevant ledelseskrav ISO 15189
 • Gjennomgang av tekniske krav ISO 15189 inkl tekniske krav i NAs kravdokumenter
 • Gjennomgang av krav i ISO 22870

Forarbeid

Det forventes at kursdeltakerne har kunnskap om akkrediteringsstandardene før kursstart.

Tidsplan

12. sept 10:00 - 17:00 (Lunsj 12:00 – 12:30)

13.sept 09:00 – 17:00 (Lunsj 12:00 – 12:30)

14. sept 09:00 - 14:30 (12:00 – 12:30)

Vis din interesse for å delta på kurset

Dette kurset er i utgangspunktet et kurs for inviterte deltakere. NA vil prioritere personer som er aktuelle kandidater for å være tekniske bedømmere. Om du ønsker å melde din interesse for kan du bruke påmeldingsskjemaet under.

Vær oppmerksom på at vi ikke garanterer plass.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer*
Fakturareferanse*
  
Annet: 
Allergier, spesielle behov etc?
  
Beskriv kort hvorfor du mener du kan være teknisk bedømmer for NA