open mobile menu close mobile menu

Søkerkurs ISO 15189

 • 19.10.2018 09:00 - 19.10.2018 15:00
 • Norsk akkreditering, Skedsmogata 5, 2000 Lillestrøm
 • 3500 ,-
 • 11.10.2018

Kurset er en introduksjon til akkreditering av medisinske laboratorier.

 • akkrediteringsprosessen
 • krav i ISO 15189

Målgruppe

Personer som trenger å lære om akkrediteringsprosessen. Enten som nyansatt på et akkreditert meisinsk laboratorium, eller som ansatt i et medisinsk laboratorium som skal blir akkreditert.

Kurset forutsetter at man har kunnskap om innholdet i standarden og at man kan se sammenhengen mellom krav i standard og utførelse på laboratoriet.

Læringsmål

For laboratorier som søker akkreditering for første gang er det et mål at dette kurset skal bidra til at laboratoriets medarbeidere forstår akkrediteringsprosessen slik at denne kan gjennomføres effektivt. Ved å forstå kravene i standarden og kravdokumenter fra NA skal det være lettere å etablere og implementere et styringssystem i tråd med standardens krav.

Kursdeltakerne skal få kunnskap som hjelper med å:

 • Forstå kravene 
 • Samsvarsvurdering og avviksbehandling
 • Forebygge avvik
 • Bruke standarden som et effektivt styringsverktøy for å levere gode analyser
 • Forstå viktigheten og hensikten med styringssystem

Påmelding:

Påmeldingsfristen har utløpt.