open mobile menu close mobile menu

Søkerkurs, ledelseskrav

  • 07.09.2018 09:00 - 07.09.2018 16:00
  • Norsk akkreditering, Skedsmogata 5, 2000 Lillestrøm
  • 3500 ,-
  • 30.08.2018

Målgruppe:

Dette kurset er for deg som jobber i en organisasjon som skal bli akkreditert, eller du ønsker å bli mer kjent med ledelseskravene. Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper.

Kursbeskrivelse:

For organisasjoner som søker akkreditering for første gang er det et mål at dette kurset skal bidra til at medarbeidere forstår ledelseskravene i akkrediteringsstandardene slik at akkrediteringsprosessen kan gjennomføres effektivt.

Ved å forstå kravene i akkrediteringsstandarder og tilhørende kravdokumenter vil det være lettere å etablere og implementere et styringssystem i tråd med standardenes krav.

Det er flere av kravene til ledelse som er overlappende mellom de ulike akkrediteringsstandardene. Dette kurset tar for seg ledelseskrav i alle akkrediteringsstandardene. 

Foreløpig program:

09.00 – 16.00

  • Akkreditering, akkrediteringskrav og akkrediteringsprosessen
  • Hensikten med styringssystemer og oppbygging/innhold av samsvarsvurderingsstandarder
  • Gjennomgang av ledelseskrav i akkrediteringsstandarder

12:00-12:45

  • Lunsj


Kursavgift dekker kursmateriell og lunsj kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

Påmelding:

Påmeldingsfristen har utløpt.