open mobile menu close mobile menu

Introduksjon til ISO 15189-akkreditering

 • 19.10.2017 09:30 - 19.10.2017 16:00
 • Skedsmogata 5, Lillestrøm
 • 3000 ,-
 • 11.10.2017

Innhold

Kurset er en introksjon til akkreditering av medisinske laboratorier. 

 • akkrediteringsprosessen
 • krav i ISO 15189

Målgruppe 

Personer som trenger å lære om akkrediteringsprosessen. Enten som nyansatt på et akkreditert meisinsk laboratorium, eller som ansatt i et medisinsk laboratorium som skal blir akkreditert. 

Kurset forutsetter at man har kunnskap om innholdet i standarden og at man kan se sammenhengen mellom krav i standard og utførelse på laboratoriet. 

Læringsmål

For laboratorier som søker akkreditering for første gang er det et mål at dette kurset skal bidra til at laboratoriets medarbeidere forstår akkrediteringsprosessen slik at denne kan gjennomføres effektivt. Ved å forstå kravene i standarden og kravdokumenter fra NA skal det være lettere å etablere og implementere et styringssystem i tråd med standardens krav. 

Kursdeltakerne skal få kunnskap som hjelper med å:

 • Forstå kravene
 • Samsvarsvurdering og avviksbehandling
 • Forebygge avvik 
 • Bruke standarden som et effektivt styringsverktøy for å levere gode analyser
 • Forstå viktigheten og hensikten med styringssystem

 

 

Påmelding:

Påmeldingsfristen har utløpt.