open mobile menu close mobile menu

Introduksjon til sertifiserings- og inspeksjonsorganakkreditering

 • 10.11.2017 09:30 - 10.11.2017 16:00
 • Skedsmogata 5, Lillestrøm
 • 3000 ,-
 • 03.11.2017

Innhold

Kurset er en introduksjon til akkreditering av inspeksjons- og sertifiseringsorganer.

akkrediteringsprosessen

 • krav i NS-EN ISO/IEC 17020:2012 (inspeksjon)
 • krav i NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (systemsertifisering)
 • krav i NS-EN ISO/IEC 17024:2012 (personellsertifisering)
 • krav i NS-EN ISO/IEC 17065:2012 (produktsertifisering)

Målgruppe

Personer som trenger å lære om akkrediteringsprosessen. Enten som nyansatt i et akkreditert inspeksjons- og sertifiseringsorgan, eller som ansatt i en bedrift som vurderer å søke om å bli akkreditert som inspeksjons- eller sertifiseringsorgan.

Læringsmål

Kurset skal bidra til at deltakerne forstår akkrediteringsprosessen slik at denne kan gjennomføres effektivt. Ved å forstå kravene i standarden og kravdokumenter fra NA skal det være lettere å etablere og implementere et styringssystem i tråd med standardens krav.

Kursdeltakerne skal få kunnskap som hjelper med å:

 • forstå kravene
 • samsvarsvurdering og avviksbehandling
 • forebygge avvik
 • bruke standarden som et effektivt styringsverktøy for å levere tjenester
 • forstå viktigheten og hensikten med styringssystem

Deltakerne bes oppgi hvilke(n) akkrediteringsstandard som er aktuell. Avhengig av deltagernes interesse vil det bli vurdert å gjøre deler av innholdet standardspesifikt.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer*
Fakturareferanse*
Akkrediterings- /søkernummer
  
Standard*Velg hvilken standard du er mest interessert i
 
  
Annet: 
Allergier, spesielle behov etc?