open mobile menu close mobile menu

Ekstrakurs i interne revisjoner

  • 25.05.2018 09:00 - 25.05.2018 16:00
  • Norsk akkreditering, Skedsmogata 5, 2000 Lillestrøm
  • 3500 ,-
  • 11.05.2018

Målgruppe:

Personer som ønsker å lære mer om interne revisjoner i akkrediterte laboratorier som arbeider i tråd med NS-EN ISO/IEC 17025 eller NS-EN ISO 15189.

Kursbeskrivelse:

Kurset varighet er en dag. Kurset tar for seg kravet til interne revisjoner i et akkreditert laboratorium og er basert på forelesninger og gruppearbeid. Her vil deltagerne få trening i å utarbeide revisjonsplaner/program, revisjonsteknikk, formulering av avvik og rapportering.

Forkunnskaper:

Kursdeltagerne bør ha kjennskap til laboratorieakkreditering.

Foreløpig program:

09.00 – 17.00 (lunsj kl 12.00-12.45)

  • Interne revisjoner og akkrediterte laboratorier
  • Kvalifikasjoner hos revisorer
  • Planlegging og gjennomføring av revisjon inkl revisjonsteknikk
  • Rapportering inkl avvik og forbedringsforslag
  • Behandling av resultater fra interne revisjoner i Ledelsens gjennomgåelse

Kursavgift dekker kursmateriell og lunsj kursdagen.

Påmeldingen er bindene etter påmeldingsfristen.

 

 

Påmelding:

Påmeldingsfristen har utløpt.