open mobile menu close mobile menu

Informasjon om elektrisitetsmålere

  • 08.02.2018 12:00 - 08.02.2018 15:00
  • Norsk akkrediterings lokaler Lillestrøm
  • 0 ,-
  • 06.02.2018

Laboratorier som skal gjennomføre kontroll av elektrisitetsmålere i henhold til forskrift om krav til elektrisitetsmålere § 54, skal være akkreditert.

I den forbindelse arrangerer vi et informasjonsmøte for organisasjoner som ønkser å bli akkreditert for denne ordningen. Møtet kan være interessant for:

  • Organisasjoner som kontrollerer EL-målere i dag etter godkjenning fra Justervesenet uten akkreditering
  • Nye aktører som ønsker å bli godkjent for denne type kontroll

Innen 1. Januar 2019, skal alle laboratoriene som ønsker å gjennomføre kontroll av elektrisitetsmålere etter denne forskriften, være akkreditert etter ISO/IEC 17025. For å rekke å bli akkreditert før denne datoen er det viktig å komme i gang med søknadsprosessen så tidlig som mulig. Erfaringsmessig ser vi at søknadprosessen ofte tar mer enn 10 måneder. 

Norsk Akkreditering holder i denne forbindelse et informasjonsmøte hvor vi vil informere om prosessen fra søknad til akkreditering.

Organisasjonen som ønsker å delta, kan melde sin interesse i skjemaet under. 

Påmelding:

Interesseregistrering informasjonsmøte