open mobile menu close mobile menu

Akkrediteringsdag 2018

  • 05.12.2018 09:00 - 05.12.2018 16:00
  • Thon hotel Arena Lillestrøm
  • 4500 ,-
  • 01.11.2018

Foreløpig planer for akkrediteringsdag som dekker akkrediterte organisasjoner som ISO/IEC 17025-laboratorier, Inspeksjonsorgan og Sertifiseringsorgan.

 

Foreløpig program

0900-0920 Åpning v/ Cecilie Laake, direktør Norsk akkreditering
0920-1130 GDPR for akkrediterte og ISO 45001 arbeidsmiljø
1130-1230 Lunsj
1300-1600 Paralellprogram 

 

Paralellprogram

Rom 1

1300-1600

Fellestrekk og forskjeller i akkredieringsstandardene

Erfaringsutveksling fra bedømminger ISO 17025:2017

E-innsyn

Rom 2

1300-1600

Erfaringsutveksling fra observasjoner med sertifiseringsorgan

Krav til tester som grunnlag for produktsertifsering

ISO 37001 Antikorrupsjon

Rom 3

1300-1600  NYTEK og landbaserte oppdrettsanlegg

Rom 4

1300-1600

Prøvetaking

Styringssystem, internrevisjon og avviksbehandling

 

Programmet blir detaljert nærmere etter hvert. Det blir lagt opp til at deltakerne kan bytte rom mellom paralellsesjonen, om det ønskes.

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer*
Fakturareferanse*
Akkrediterings- /søkernummer
  
Annet: 
Spesielle behov etc?
Godtar du at ditt navn står på deltakerliste som distribueres til alle deltakerne på kurset?