open mobile menu close mobile menu

Ny ISO 17025

  • 24.04.2018 09:30 - 24.04.2018 16:00
  • Thon hotell Arena, Lillestrøm
  • 4500 ,-
  • 02.04.2018

På dette seminaret vil vi presentere innholdet i og opplyse om status og plan for implementering av den nye versjonen av ISO 17025. Seminarets innhold er i hovedsak det samme som vi hadde som tema for akkrediteringsdagen i 2017

Selv om de tekniske kravene på mange områder forblir de samme i den nye versjonen, vil den nye versjonen inneholde endringer for å ligne mer på de nye ISO 17000-serien-standarder. Den største forskjellen er å finne i selve strukturen og oppbyggingen av standarden, som er revidert fullstendig.

Kravene i den nye standarden kommer til å være basert på ressurs- og prosesskrav, fremfor dagens krav til prosedyrer.

 

Foreløpig program 

08:45 - 09:30 Registering

09:30 - 09:45 Velkommen, introduksjon og lansering

09:45 - 10:30 Hva er nytt i den nye versjonen av ISO/IEC 17025: prosessmodellen

10:30 - 10:45 Pause

10:45 - 11:30 Om nyheter I ISO/IEC 17025:2017 (del 1 av 2)*

11.30 - 12:30 Lunsj**

12:30 - 13:45 Om nyheter I ISO/IEC 17025:2017 (del 2 av 2)*

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 15:00 Likheter mellom gammel og ny ISO/ IEC 17025

15:00 - 16:00 Overgangsplaner og tidsfrister

*belyste temaer inkluderer krav knyttet til: upartiskhet/habilitet, uavhengighet, risikoanalyser og muligheter, samsvarserklæringer, kvalitetssikring av resultater, ledelsessystemer, IT-systemer, underleveranser, måleteknisk sporbarhet, m.m.

**Allergier - Buffeen på Thon hotell Arena har allergivennlige alternativer

Påmelding:

Påmeldingsfristen har utløpt.