open mobile menu close mobile menu

Ny ISO 17025

  • 24.04.2018 09:30 - 24.04.2018 16:00
  • Thon hotell Arena, Lillestrøm
  • 4500 ,-
  • 20.03.2018

På dette seminaret vil vi presentere innholdet i og opplyse om status og plan for implementering av den nye versjonen av ISO 17025. Seminarets innhold er i hovedsak det samme som vi hadde som tema for akkrediteringsdagen i 2017

Selv om de tekniske kravene på mange områder forblir de samme i den nye versjonen, vil den nye versjonen inneholde endringer for å ligne mer på de nye ISO 17000-serien-standarder. Den største forskjellen er å finne i selve strukturen og oppbyggingen av standarden, som er revidert fullstendig.

Kravene i den nye standarden kommer til å være basert på ressurs- og prosesskrav, fremfor dagens krav til prosedyrer.

Foreløpig program 

08:45 - 09:30 Registering

09:30 - 09:45 Velkommen og introduksjon

09:45 - 10:30 Hva er nytt i den nye versjonen av ISO/ IEC 17025: prosessmodellen

10:30 - 10:45 Pause

10:45 - 11:30 Oversikt over endringer og nye krav til blant annet:

-          Upartiskhet/habilitet og uavhengighet

-          Risikoanalyser og muligheter

-          Samsvarserklæringer

-          Kvalitetssikring av resultater

-          Ledelsessystem

-          IT-systemer

-          Underleveranser

-          Måleteknisk sporbarhet

11.30 - 12:30 Lunsj*

12:30 - 13:45 Oversikt over endringer og nye krav (fortsettelse)

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 15:00 Likheter mellom gammel og ny ISO/ IEC 17025

15:00 - 16:00 Overgangsplaner og tidsfrister

 

*Allergier - Buffeen på Thon hotell Arena har allergivennlige alternativer

Påmelding:

Fornavn*
Etternavn*
E-post*
Telefon / mobil
  
Fakturaadresse 
Virksomhetens/personens navn*
Organisasjonsnummer 9 siffer*
Fakturareferanse*
Akkrediterings- /søkernummer
  
Annet: 
Spesielle behov etc?