open mobile menu close mobile menu

Skjema

NAs Kalibrering & fysisk prøving

 1. NA-S10: Sjekkliste for laboratorier (NS-EN ISO 17025)

  Gyldig fra: 01.08.2016 Revisjonsnummer: 5.02 ID: dok00299

  Denne sjekkliste skal fylles ut av laboratorier som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering.

  Merknader

  Låste opp passordbeskyttelse.

  Last ned Last ned dok00299.docx
 2. Samsvarsmatrise for prNS-ISO/IEC DIS 17025

  Gyldig fra: 08.06.2017 Revisjonsnummer: 1.00 ID: dok00553

  Merknader

  ISO har publisert Draft International Standard: ISO/IEC DIS 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories med høringsfrist 2017.03.22. Dette dokumentet er tilgjengelig som prNS-ISO/IEC DIS 17025 fram til at neste versjon av dokumentet blir publisert.

  Last ned Last ned dok00553.docx
 3. Søknad om akkreditering/ utviding av akkreditering for laboratorium - Nynorsk (NA-S20a-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016 Revisjonsnummer: 6.01 ID: dok00371

  Ny-norsk

  Merknader

  Ingen endringar i innhald i denne versjonen enn tilpassingar til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00371.docx
 4. Søknadsomfang, kalibreringslaboratorier NS-EN ISO 17025 (NA-S18)

  Gyldig fra: 24.06.2016 Revisjonsnummer: 4.00 ID: dok00314

  NA-S18: Prosedyreoversikt for kalibreringslaboratorier. Fylles ut dersom søker har flere kritiske lokaliteter som utfører nøkkelaktiviteter.  Med nøkkelaktiviteter menes en eller flere av følgende: Utarbeidelse av tilbud/kontrakt, godkjennelse av styrende dokumenter, kvalifisering av personell, utførelse av kalibrering, godkjenning av kalibreringsbevis.  Dersom det er ulike kalibreringer på det ulike lokasjoner må dette spesifiseres.

  Merknader

  Nytt format. Endret tittel fra: "NA-S18: Prosedyreoversikt for kalibreringslaboratorier".

  Last ned Last ned dok00314.docx
 5. Søknadsomfang, prøving NS EN ISO 17025 (NA-S5)

  Gyldig fra: 18.04.2016 Revisjonsnummer: 7.02 ID: dok00281

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00281.docx