open mobile menu close mobile menu

Kalibrering og fysisk prøving

På dette området vil det komme relevant informasjon for organisasjoner som søker om eller er akkreditert for kalibrerings-, eller som fysisk prøvingslaboratorium, i henhold til ISO 17025

Skjemaer Finn skjemaer for kalibrerings- og fysisk prøvingslaboratorier
NA-dokumenter her finner du dokumenter relevante for kalibrering og fysisk prøvingslaboratorier

Maarten Aerts

Akkrediteringsansvarlig

64 84 86 00

413 91 183

mae@akkreditert.no

Aerts, Maarten

Rune Tollefsbøl

Prosjektkoordinator

64 84 86 00

905 65 845

rto@akkreditert.no

Tollefsbøl, Rune
Les mer :